VAD

FAS Prototypa - Warm-up

SYFTE Värma upp och boosta kreativitet

TID 5-10 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Mallen, vardagliga föremål, papper och pennor

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

FAS

Prototypa - Warm-up

SYFTE

Värma upp och boosta kreativitet

TID

5-10 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Mallen, vardagliga föremål, papper och pennor

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

HUR

  1. Visa en ___ och ställ frågorna: Vad kan detta vara? Vad skulle det kunna användas till? 
  2. Låt deltagarna komma på idéer i tystnad.
  3. Låt alla dela sina idéer, en i taget.


Tips!

Visa enkla vardagliga föremål, exempelvis en pinne, en vattenflaska, en halsduk, etc.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon