VAD

FAS Testa

SYFTE Klustra insikter från test med användare

TID 30+ min (beror på antalet test)

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Mallen, ett papper eller en whiteboard, pennor och post-its

UTRYMME Bord

KÄLLA

FAS

Testa

SYFTE

Klustra insikter från test med användare

TID

30+ min (beror på antalet test)

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Mallen, ett papper eller en whiteboard, pennor och post-its

UTRYMME

Bord

KÄLLA

HUR

  1. Skriv ut mallen eller rita upp en feedback grid på lämpligt underlag (exempelvis ett papper eller en whiteboard)
  2. Gå igenom varje test tillsammans, exempelvis genom att en person läser högt.
  3. Klustra under tiden enligt de kategorier ni har i er feedback grid, exempelvis:
  • Vad fungerar bra?
  • Vad fungerar dålig?
  • Frågor som kom upp
  • Nya idéer
  1. Se över resultaten och vidareutveckla prototypen enligt insikter från testningen.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon