VAD

FAS Testa

SYFTE Vägleda och inspirera i testfasen

TID Individuellt eller i grupp

DELTAGARE Skriv ut eller använd illustrationerna digitalt i exempelvis en presentation

MATERIAL Mallen

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Testa

SYFTE

Vägleda och inspirera i testfasen

TID

Individuellt eller i grupp

DELTAGARE

Skriv ut eller använd illustrationerna digitalt i exempelvis en presentation

MATERIAL

Mallen

UTRYMME

KÄLLA

HUR

 • Visa snarare än att berätta
  Låt prototypen tala för sig själv så mycket som det går.

 

 • Försvara inte prototypen
  Förhåll dig med nyfikenhet till om användaren inte tolkar eller använder prototypen på samma sätt som du avsåg.

 

 • Fråga varför
  Nöj dig inte med ytliga svar om vad användaren gillar eller inte gillar med prototypen. Genom att fråga varför når du en djupare förståelse och får mer användbara svar.

 

 • Ha inställningen att lyssna, lära och bygga empati
  Var neutral och öppen under testningen. Lyssna efter vilka behov användaren har kopplat till prototypen. Visa att du är genuint intresserad och var nyfiken på personen och kritiken.

 

 • Ta emot feedback som en present
  Tänk vilken ynnest att få veta mer om vad användaren tycker, och slippa lansera en idé som ingen vill ha eller behöver! Kritik betyder förbättringsmöjligheter, och att testa tidigt och ofta kan spara både tid och pengar.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon