VAD

FAS Utmaning

SYFTE Skapa samsyn och ta ut en gemensam riktning i inledningen av en process eller ett projekt.

TID 30 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Mallen och pennor

UTRYMME Bord eller whiteboard

KÄLLA

FAS

Utmaning

SYFTE

Skapa samsyn och ta ut en gemensam riktning i inledningen av en process eller ett projekt.

TID

30 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Mallen och pennor

UTRYMME

Bord eller whiteboard

KÄLLA

HUR

 

  1. Ladda ner/skriv ut mallen.
  2. Samla personer som är viktiga för att ta ut riktningen för projektet.
  3. Diskutera och skriv ner det gemensamma målet.
  4. Diskutera och skriv ner varför det är viktigt att uppnå det identifierade målet.
  5. Diskutera era användare och målgrupper. Fundera över vilka som påverkas av utmaningen ni vill jobba med och vilka som gynnas av en eventuell lösning.
  6. Formulera en eller flera utmaningar, inled med “Hur kan vi…?”
  7. Återbesök Kompassen under resans gång för att hålla  riktningen eller justera utifrån nya insikter.

 

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon