VAD

FAS Utmaning

SYFTE Rama in utmaningen

TID 30-60 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Papper och pennor

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

FAS

Utmaning

SYFTE

Rama in utmaningen

TID

30-60 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Papper och pennor

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

HUR

  1. Formulera utmaningen som en fråga som inleds med orden “Hur kan vi…”
  2. Välj ett områden där ni behöver tänka nytt och testa lösningar.
  3. Identifiera konkreta behov och en tydlig användare/målgrupp.
  4. Föreslå inte en lösning.

TIPS!
Hur kan utmaningen bidra till de globala hållbarhetsmålen?

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon