Samskapa en inkluderande park – Flygplansparken/Gröna Stugans park

Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Uppdragsgivare
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Utmaning
Hur kan vi rusta upp och öka tryggheten och användandet av Gröna stugans park utifrån invånarnas idéer och önskemål?

I Process
I detta medborgarbudgetprojekt initierat av stadsdelen har en del av budgeten avsatts för att implementera idéer från områdets invånare. Behov, önskemål och idéer samlas in genom tre öppna workshops på Bredängs bibliotek och tillgängliggörs digitalt via idéplattformen Utveckla din stad/127.

II Lösning
Under workshopdagarna samlas närmare 130 idéer in av nästan lika många deltagare i blandade åldrar. Landskapsarkitekter förädlar de insamlade idéerna till en rad förslag. Av dessa får invånarna lyfta fram sina favoriter som inkorporeras i en slutlig plan för parken som ges temat “Upp i luften”.

III Effekt
Parken byggs om efter medborgarnas förslag och invigs på Parkernas dag i augusti 2018 med stor uppslutning. Några av nytillskotten i parken, som ska vara en plats för alla åldrar, är en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungor och karuseller samt grillplats, långbord, solstolar, blommor och tillfixade gräsytor.

Openlab tar även fram en guide för att använda design thinking i liknande projekt – Medborgarbudgetguiden.

Galleri

Medborgarbudgetguiden, om att använda deisgn thikning i medborgarbudgetprojekt. Av Openlab i samarbete med Stockholms stad.