Check-outs

Utcheknings-övningar används för att knyta ihop säcken i slutet av ett möte, en workshop eller projekt. Syftet kan vara att reflektera över lärdomar och samarbeten, samla in feedback eller lyfta önskemål inför kommande steg i processen.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon