VAD

FAS Definera

SYFTE Upptäcka användarbeteende och behov som är svåra att fånga upp under en intervju.

TID 1 dag - 1 vecka

DELTAGARE 3-5 användare

MATERIAL Observations utrustning tex: smartphoneför att filma, ta bilder och spela in med. Storyboardmall utskrifter och pennor.

UTRYMME I användarens miljö

KÄLLA Digital Society School

FAS

Definera

SYFTE

Upptäcka användarbeteende och behov som är svåra att fånga upp under en intervju.

TID

1 dag - 1 vecka

DELTAGARE

3-5 användare

MATERIAL

Observations utrustning tex: smartphoneför att filma, ta bilder och spela in med. Storyboardmall utskrifter och pennor.

UTRYMME

I användarens miljö

KÄLLA

Digital Society School

HUR

1. Utifrån din utmaningsformulering identifiera vilka aktiviteter som kan få dig att förstå din användare bättre.

2. Ta kontakt med användare som är villiga att bli studerade.

3. Gör ett schema över när du ska följa de olika användarna och vilka aktiviteter du vill iaktta.

4. Fråga om användaren är bekväm med ditt dokumentations tillvägagångssätt (eg. filma, ljudinspelning, fotografera, anteckna, skissa etc.)

5. Iaktta användaren och dokumentera. Tips! Be användaren förklara varför hen utför aktiviteten på ett specifikt sätt.

6. Gå igenom informationen och gör storyboards som inkluderar en tidslinje över olika aktiviteter med förklarande text.

7. Analysera informationen och formulera insikter kring användarens behov.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon