VAD

FAS Empatisera

SYFTE Skapa djup förståelse för användaren

TID 30 min - flera månader

DELTAGARE 1+ (finns inget direkt maxantal - styrs av när svaren inte längre ger ny information)

MATERIAL Enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME Telefon, digitalt eller fysiskt, efter intervjupersonens behov

KÄLLA

FAS

Empatisera

SYFTE

Skapa djup förståelse för användaren

TID

30 min - flera månader

DELTAGARE

1+ (finns inget direkt maxantal - styrs av när svaren inte längre ger ny information)

MATERIAL

Enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME

Telefon, digitalt eller fysiskt, efter intervjupersonens behov

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallarna.
  2. Förbered intervjun med hjälp av intervjumall och intervjuguide. Skriv ner övergripande vad ni vill ha svar på, vilka ni ska intervjua samt var och hur. Fyll i eventuella hypoteser ni har och hur ni ska dokumentera intervjuerna. 
  3. Om intervjuer ska bokas: ta kontakt med intervjupersonerna och boka in tider. Detta kan vara bra att göra med god framförhållning. 
  4. Genomför intervjuerna.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon