VAD

FAS Empatisera

SYFTE Omvärldsanalys för att förstå vilka faktorer som påverkar användaren

TID 30 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Mall, pennor

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

FAS

Empatisera

SYFTE

Omvärldsanalys för att förstå vilka faktorer som påverkar användaren

TID

30 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Mall, pennor

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen.
  2. Skriv faktorer och trender som påverkar användaren. Innersta cirkeln är användaren. I cirkeln närmast användaren skriver ni micro-trender, dvs. sådant som användaren kommer i direktkontakt med. I den yttre cirkeln skrivs makro-trender, dvs. skeenden och fenomen i omvärlden. I mallen finns förslag på områden att reflektera kring.
  3. Ringa in de viktigaste faktorerna.
  4. Lista kunskapshål och områden där ni behöver ta reda på mer. Gör en prioritering, och bestäm hur ni ska få djupare kunskap.
  5. Har ni hypoteser om er användare som ni vill undersöka? Skriv ner dem.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon