VAD

FAS Empatisera

SYFTE Skapa djup förståelse för användaren

TID 30 min - flera månader

DELTAGARE 1-5 observatörer, användare helt beroende på vem eller vad som ska observeras

MATERIAL Enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME Där det som ska observeras äger rum

KÄLLA

FAS

Empatisera

SYFTE

Skapa djup förståelse för användaren

TID

30 min - flera månader

DELTAGARE

1-5 observatörer, användare helt beroende på vem eller vad som ska observeras

MATERIAL

Enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME

Där det som ska observeras äger rum

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallarna.
  2. Förbered observationerna med hjälp av observationsmallen. Skriv ner vad och vilka ni vill observera, samt var och hur. Fyll i eventuella hypoteser ni har och hur ni ska dokumentera observationerna. 
  3. Om ni behöver tillgång till platser som inte är offentliga: boka in detta med ansvarig person. Detta kan vara bra att göra med god framförhållning. 
  4. Genomför observationerna.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon