VAD

FAS Testa

SYFTE Testa prototyper med användare i syfte att förbättra och vidareutveckla lösningen

TID 30 min - flera månader

DELTAGARE 1+ (finns inget direkt maxantal - styrs av när testningen inte längre ger ny information)

MATERIAL Prototypen, material enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME Fysisk plats (telefon eller digitalt kan fungera beroende på prototyp) helst valt efter testpersonens behov

KÄLLA

FAS

Testa

SYFTE

Testa prototyper med användare i syfte att förbättra och vidareutveckla lösningen

TID

30 min - flera månader

DELTAGARE

1+ (finns inget direkt maxantal - styrs av när testningen inte längre ger ny information)

MATERIAL

Prototypen, material enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME

Fysisk plats (telefon eller digitalt kan fungera beroende på prototyp) helst valt efter testpersonens behov

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen.
  2. Förbered testningen med hjälp av testmall och testguide. Fyll i vad ni vill testa, med vem/vilka, var och hur, och om ni har några hypoteser. Fundera även över hur ni ska dokumentera feedbacken, t. ex. i en feedback grid (se separat övning). 
  3. Om testpersoner ska bokas: ta kontakt med dessa och boka in tider. Detta kan vara bra att göra med god framförhållning. 
  4. Genomför testningen. 

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon