Check-Ins

In-checknings-övningar används i början av ett möte, workshop eller projekt för att landa i gruppen och uppgiften och samtidigt stämma av hur gruppen och deltagarna mår. Detta kan öka förståelsen för varandra i gruppen och ger möjlighet att anpassa samarbetet utifrån vad deltagarna behöver.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon