Ice-breakers

Ice-breakers är korta övningar som används för att lära känna varandra och skapa ett tryggt och roligt arbetsklimat inför en workshop eller process. De kan även användas för att identifiera deltagarnas kunskapsnivå om området som ska utforskas eller deras förväntningar på samarbetet.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon